Appeltaart voor managers - NIEUW!

Wie nu niet leert coachen, zal morgen niets meer te managen hebben

Coachen wordt essentieel bij het ontwikkelen van mensen binnen organisaties. Coachen is dan ook een vaardigheid die managers, leidinggevenden en professionals die dagelijks mensen in beweging willen krijgen, zich eigen zullen moeten maken. Maar dan wel op een toegankelijke manier, en zonder dat het te veel tijd kost.

'Appeltaart voor managers' helpt je daarbij en maakt je snel en doeltreffend vertrouwd met de basisprincipes van coachen. Net zoals je er een recept bij pakte toen je voor het eerst een appeltaart ging bakken, denken wij dat je je eerste stappen in het coachen het makkelijkst zet met behulp van recepten. Met het model en de recepten in dit boek kun je als leidinggevende, manager of professional meteen aan de slag met de kennis waar een externe coach ook over beschikt. Lees, probeer en proef van deze kennis en geef er uiteindelijk je eigen twist aan zodat je aanpak zo goed mogelijk past binnen jouw werkomgeving. De lekkerste appeltaart bak je immers zelf: daar geloven wij in.

'Iedere manager, directeur of leider die aan de slag wil met coachen zou dit boek moeten lezen. Het maakt de beginselen van coachen voor iedereen toegankelijk.' - Prof. Dr. Erik de Haan, Vrije Universiteit Amsterdam

'In Appeltaart voor managers presteren de auteurs het om coaching voor relatieve leken in een keer goed neer te zetten. Met de lichtvoetige metafoor van het bakken van een appeltaart ontdoen zij coaching van de vele semi-diepzinnige liflafjes die er in de loop van de tijd over zijn gedebiteerd en dienen simpel de kern ervan op – direct toepasbaar, prettig relativerend, en met groot respect voor zowel coach als coachee. Gewoon mee aan de slag gaan!' - Prof. Dr. Jan de Vuijst, TIAS School for Business and Society, Tilburg

Sprookjes voor managers

Leren is de zuurstof van het leven. Maar als leren zo belangrijk is, waarom weten we dan eigenlijk zo weinig over het leerproces? De auteurs van dit boek zijn van mening dat het kennen van een aantal processen in het leren, inzicht in dat leren kan verschaffen. Inzicht dat uitzicht geeft en uitzicht kan overzicht geven.

Dit boek is een voorleesboek voor kinderen én een doorleesboek voor managers en andere volwassenen die niet te oud zijn om nieuwe dingen te leren. En dat geldt eigenlijk voor iedereen.

WAAROM GAAT DIT BOEK OVER LEREN?

Leren is een van de minst begrepen en minst besproken onderdelen van het managen. Wordt er bij een opleidings- of carrièrevraag wel eens stilgestaan bij de vraag: hoe leren mijn medewerkers het best? Hoe leer ik zelf het best? Wilt u als manager dat iemand zich verder ontwikkelt of carrière maakt, dan moet u weten hoe die persoon leert.

Het rendement van cursussen en trainingen is schrikbarend laag. De oorzaak van dit lage rendement is het gebrek aan inzicht in het leerproces. Leren is echter een wezenlijk onderdeel van opleiden en met dit boek wordt meer inzicht gegeven in hoe mensen leren om zo het rendement van het leren én het plezier in leren te verhogen.

WAAROM SPROOKJES BIJ EEN BOEK OVER LEREN?

Voorlezen is een bron van leren. Wat gebeurt er met u als u de woorden hoort: 'Er was eens, heel lang geleden in een land hier ver vandaan, een wonderschoon prinsesje ...'? Door het sprookje vallen we terug in onze jeugd en in die tijd waren zowel onze leergierigheid als het leerrendement het hoogst. Zo kunnen we op latere leeftijd nog eens goed kijken naar de bijzondere wereld van het leren.

Bovendien zijn de sprookjes gelaagd: in ieder sprookje zit onder het spannende verhaal ook een les of op zijn minst een moraal. Over vindingrijkheid, over het nut van waakzaamheid, over hebzucht, over afwegingen tussen goed en kwaad, enzovoort. De metaforen die gebruikt worden in sprookjes zijn prachtige middelen om complexe processen inzichtelijk te maken. 

Met dit boek wordt ingehaakt op de huidige trend naar ‘verhalen met een managementboodschap’.
— Het Financieele Dagblad
De lezer kan leren welke lesmethode en welke leerstrategie het best bij hem past. De auteurs behandelen alle aspecten van het leertraject. (...) Want, stelt Thöne, leren is een van de minst begrepen en minst besproken onderdelen van management.
— Carp
Strikt genomen is Sprookjes voor Managers een uitgelezen boek voor jonge vaders en moeders die de ambitie hebben in een of andere managementfunctie carrière te maken.” (...) “De moraal van dit verhaal heeft wel iets van de verwerkelijking van een sprookje over een knaap die ondanks zijn woordblindheid op latere leeftijd alsnog zicht kreeg op de letteren.
— Haarlems Dagblad

Wat zeg ik tegen Petrus?

Wat zeg ik tegen Petrus' is een speels sprookje over de zogenaamde tegeltjeswijsheden van het leven, over leren, persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Perspectiefverandering staat daarbij centraal.
Het luchtige boek heeft het einde, maar vooral het leven als thema. Thöne grijpt daarbij metaforisch naar Petrus, de poortwachter van de hemel en creëert de hoofdpersoon Ruud. In zeven verschillende gedaanten komt Ruud bij de poortwachter. Petrus' taak is het intakegesprekken te houden en te inventariseren wat Ruud, in al zijn verschijningsvormen geleerd heeft van zijn doen en laten.
Bij die zo ontspannen evaluaties wordt altijd koffie of thee geschonken en Petrus geeft mee dat wij op aarde dat moment, koffie of thee drinken, heel handig als een punt van reflectie kunnen zien.
Tijdens deze koffiecoaching en theetherapie passeren onderwerpen zoals de rol en zin van boosheid, de functionaliteit van angsten, gevoel en intuïtie, bescheidenheid, aandacht voor anderen en persoonlijk leiderschap.

'Wat zeg ik tegen Petrus?' is royaal, kleurig en functioneel geïllustreerd door Claudine Boreel waardoor het alles behalve een saai boek met letters is geworden. Hoewel de van oorsprong religieuze symboliek in tekst en illustraties een rode draad vormt door het hele boek, is het beslist geen religieus werk, maar een holistische levensbeschouwing met geleende wijsheden uit verscheidene spirituele hoeken.

Voor iedereen die - op welke wijze dan ook - vol in het leven staat. Ook zeer nuttig voor mensen met leidinggevende functies. 


Publicaties in Essets


Canon van het leren (co-auteurschap)

Er is veel geschreven over leren, maar goede en toegankelijke overzichtswerken zijn er nauwelijks. Een basiswerk over leren in en om organisaties ontbrak al helemaal. Tot nu toe, want die constatering bracht Manon Ruijters en Robert-Jan Simons ertoe een basisboek te maken met 50 gezichtsbepalende concepten rond leren en ontwikkelen: 'Canon van het leren'.

De ambitieuze auteurs kregen hulp van ruim vijftig auteurs, mensen uit wetenschap en praktijk, zodat er 50 toelichtingen op belangrijke concepten en hun grondleggers ontstonden. Deze auteurs brengen de theorieën niet alleen helder en zonder overbodige poespas over, maar delen hun persoonlijke fascinatie, ervaring en kritische reflecties. 

De 50 hoofdstukken kennen een vergelijkbare opbouw:
-Start vanuit een persoonlijk verhaal van de auteur over de grondlegger 
-Uitleg van het concept zoals het door de grondlegger is bedoeld 
-Doorvertaling naar de praktijk en een kritische reflectie 
-Afsluiting met referenties

Het boek is bestemd voor praktijkmensen: trainers, opleiders en adviseurs die zich bezig houden met leren in en om organisaties in de meest brede zin van het woord. Managers, wetenschappers en studenten vinden verdieping in de Canon.